Yhteiset vesialueet

Landbon osakaskunnat ovat osakkaidensa yhteisiä vesialueita, joita Kotkassa on kolme, yksi merialueella ja kaksi jokialueella.

Luvat kuntoon

Yhteisalueet myyvät kalastuslupia, tarvittaessa vesijättö- tai täyttömaata sekä myöntävät vesialueille ruoppauslupia.

Meri- ja jokialueet

Vesialueet ovat luonnonkauniita ja viihtyisiä virkistyspaikkoja, niistä pidämme yhdessä huolta.